Türkçe

İletişim

Atatürk'ün Milli Mücadele Anıları

İzlenme 1000

 

Sen de eğer burada kalırsan bu mucizeyi göreceksin

Arif Hikmet Par’ın anlatımından

Türk ordusu gece karanlığında Kocatepe yönünde yürümekteydi. Gazi Mustafa Kemal Paşa o sıra yanında yürüyen arkadaşına dönüp :

Hâlâ Ankara’ya dönmekte ısrar ediyor musun ?

Arkadaşı: Evet , 5-10 gün dinlenmek istiyorum çok yorgunum

Gazi M.Kemal:5-10 gün mü ? Fakat bu 5-10 içinde her şey bitmiş olacak ! O zaman dinlenirsin.

Arkadaşı:Yıllardır süren bu savaşın 5-10 gün içinde bitmesi için mutlaka bir mucize gerek.

Gazi M.Kemal:Sen de eğer burada bulunursan bu mucizeyi göreceksin 

 

 

Hep Elimden Tutar beni kurtarırsın

Mustafa Kemal’in Başyaveri Salih Bozok’un anılarından

21 Temmuz 1921 birliklerimizin düşman karşısında dağıldığı söylemleri yayılmaktaydı. Bunu duyan Mustafa Kemal , derhal Eskişehir’e hareket etti. Elimizdeki son kuvvet dağılmakta olduğu söylenen kuvvetti.

M.Kemal : Telaşa lüzum yoktur. Bizi iş başında bulundurmak istemeyenlerin çıkardığı yaygaradır bunlar. Onun için yapılacak olan iş; dinginlik ve soğukkanlılıktır.

Ardından Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa'nın elini sıktı ve karargâhtaki odasına götürdü.

İsmet Paşa: Ben ne zaman zor durumda kalsam , elimden tutar, beni kurtarırsın. Fakat bu seferki durum ağırdır.

M.Kemal Paşa: İsmet ! Yaptığın savaş , Eskişehir savaşı değil , ‘’İstiklal Savaşı’dır’’ Mutlaka başarılı olacaksın!

 

 

 

M.Kemal Paşa’dan Osmanlı Tokadı

Mustafa Kemal’in Başyaveri Salih Bozok’un anılarından

İzmir , 10 Eylül 1922

İngiliz Donanma Komutanı Amiral , nazik fakat öfkeli bir halde Hükümet konağına geldi. Ruşen Eşref önüne çıkıp ne istediğini sordu.

Amiral: Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek istiyorum.

Birlikte odaya girdiler ve

Amiral:Çok güç koşullar altında bir savaş kazandınız. Sizi bir asker olarak içtenlikle kutlarım. Çanakkale’deki başarınızı rastlantıya borçlu olmadığınız kanıtlanmış oldu.büyük bir askerle tanıştığım için memnunum.

     Ülkenin kontrolünüz altında bulunan bölümünde bizim tebaamız ve sizin azınlıklarınızdan Rumlar ve Ermeniler var. Yeni askeri yönetim altında bu insanların statüsü nedir ? güvende midirler ?

M.Kemal Paşa: hiç kuşkunuz olmasın amiral ! Türkiye’deki bütün insanlar gibi sizin tebaanız ve sözünü ettiğiniz tüm azınlıklar da TBMM Hükümeti’nin eşit koruması altındadır. Suç işlemeyenler kendilerini bu memlekette benim kadar güvende sayabilirler.

Amiral : Suç işleyenler ?

M.Kemal Paşa: Suç işleyenler sayın amiral , dünyanın her yerinde olduğu gibi ,ülkemizde de mutlaka adaletin huzuruna çıkarlar.suçlu iseler ,cezalarını elbette çekeceklerdir …

Amiral:Fakat paşa hazretleri .. Fevkalade günler geçirdik. Yunan ordusundan cesaret alan Rumların bazıları, bazı şımarıklıklar yapmış olabilir. Bugün bu insanlar yerli halkın düşmanlığı ile yüz yüze kalmaktadırlar.Ermeniler için de başka açıdan aynı şeyleri söyleyebilirim. Biliyorsunuz ermeni arkadaşlarının büyük bir bölümü göçe zorlandı ve önemlice bir bölümü de hayatlarını bu badirede kaybettiler. Doğaldır ki bu ruh tedirginliği içinde , Yunan ordusu ile iş birliği yapmış,bazı Türklere zor günler geçirtmiş olabilirler . Bunlar fevkalade günlerin olaylarıdır. Bağışlanması, hoş görülmesi gerekir. Eğer bu kimseler  , halkın husumetine bırakılacak olursa, bütün dünya aleyhinize kıyameti koparır !..

( Mustafa Kemal Paşa ,bu son cümleyi duyunca amiralin sözünü bıçak gibi keser ve ..)

M. Kemal Paşa:   Şu ‘’Efendi Devlet’’ rolünü bir kenara koyunuz Amiral ! Milletleride tehdit etmekten vazgeçiniz. İngiltere ve müttefiklerinin kıyameti koparıp koparmayacağını düşünmem ! bunlar memleketimin iç meseleleridir. Kimsenin bu işlere karışmasına müsaade etmem. Majestelerinin devleti memleketimizin azınlıkları ile uğraşmaktan vazgeçsinler .. kim bize saygı beslemezse ,bizden saygı beklemeye hakkı olmaz !

 Amiral: İngiltere hükümetinin tebaasını her yerde koruma hakkı , devletler hukuku teminatı altındadır.Avrupa devletleriyle birlikte arkaladığımız Rum ve Ermenilerin güven içimde bulundurulmasını sadece rica ettik.yoksa biz bu güvenliği sağlayacak güçteyiz..

(Yine, bu son cümlenin üstüne M.Kemal Paşa’nın tepesi iyice atar )

M.Kemal Paşa:  Arkaladığınız Yunan ordusunun denizde yüzen leşlerini herhalde görmüş olmalısınız ! Türk ordusu asayişi sağlayacak güçte olduğu gibi limanı da boşaltacak güçtedir ! ( O dönemde İngiliz donanması İzmir limanında bulunmaktaydı) .. İsterseniz Türk’e ihanet eden tebaanızın ve azınlıklarınızın adaletten kaçan sefillerini geminize doldurabilirsiniz ! Donanmanızın da en kısa zamanda limanı terk etmesini istiyorum !

( Şaşkına dönen amiral )

Amiral: İngiltere’ye savaş mı açıyorsunuz ?

M.Kemal Paşa:   Savaş açmak mı! Siz yoksa Sevr Antlaşması'nın hâlâ yürürlükte olduğunu mu sanıyorsunuz? Biz onu çoktan yırttık. .Karşımda oturuşunuzu , sizi konuk saymama borçlusunuz. Fakat görüyorum ki nezaketimizi kötüye kullanmak eğiliminiz var. Buna müsaade edemem . Bizim gözümüzde ‘’ barış Antlaşması yapmamış ‘’ iki devletiz. Savaş hukuku yürürlüktedir. Gemilerinizi derhal karasularımızdan çekmenizi size ihtar ediyorum !

Amiral :Affedersiniz

 

Bu olay şehirde hızla duyuldu ve birkaç saat sonra da İngilizler ve Fransızlar kendi uyruklarını gemilerine bindirip sessizce gittiler …

 

 

 

 

 

 

 

Paşam Yunanlılar Çekiliyor

Ali Bektan’ın ‘’Atatürk ve Parapiskoloji ‘’Kitabından

Sakarya Savaşı tüm hızıyla devam ediyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa attan düşmüş  kaburga kemikleri  kırılmıştı. Tedavi için Ankara’ya geçmişti. Cepheden geleli henüz 2 gün olmuştu. Savaşın 22. günü İsmet Paşa’dan bir telgraf aldı.

‘’Paşam …Ordunun savaşacak hali kalmadı.. Emir verirseniz Ankara’ya doğru geri çekilelim…’’

Mustafa Kemal Paşa derhal meclise gelip durumu anlattıktan sonra telgrafa cevaben

‘’Sizin gönderdiğiniz telgrafa göre , Yunan ordusu yenilmek üzeredir!.. Hiçbir asker cepheden ayrılmayacak ! Herkes bekleyecek.

Aradan beş saat geçmiştir ki İsmet Paşa'dan yeni bir telgraf geldi.

‘’Paşam ! Yunanlılar Bursa yönüne geri çekiliyorlar ! ‘’

20/04/2019 Gün Ortalama:0  Bugün42 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:54.91.121.255